Om oss

Vita_rosor_smaligen

 

Oscarshöjd har funnits sedan slutet av 1800-talet och var till en början Oscar Gyllenhammars sommarbostad med stora frukt-, bär- och grönsaksodlingar för familjens behov. (Till exempel Gyllenhammars havremust).

På 1930-talet började dåvarande trädgårdsmästare Gottfrid Johansson att bedriva handel på området och att åka till torghandeln inne i Göteborg. Gottfrid arrenderade nu trädgårdsmästeriet fram till sin död i slutet av 1980-talet. Därefter fortsatte sonen Lennart verksamheten fram till oktober 1993. Då köptes rörelsen av Skallsjö Flora AB (Oscarshöjds bolagsnamn.)

Arrendet av trädgården sades upp sommaren 1933, sedan ägaren av trädgårdsmästeriet och övriga tomten – Margareta Telning – avlidit. Den del av tomten där nuvarande Oscarshöjd blommor & trädgård ligger friköptes.

Nytt modernt växthus började byggas under våren 1994 och invigningen skedde den 22 augusti samma år. Fram till april 2016 drev May-Liz Lorentzon och dottern Anna Lindqvist Oscarshöjds Blommor & Trädgård.

Samtidigt som Trädgårdsfen flyttade in 1 april 2016 tog Erica Lönnehed över verksamheten och driver den idag tillsammans med sina anställda.

 

Oscarshojd_host